Hotline

0936 217 139 / 0936 217 139
17/10/2021 - 12:20 AMKỹ Thuật Toàn Phúc 107 Lượt xem

Tóm tắt nội dung [Ẩn]

 1. Kích thước chậu rửa bát đơn - Kích thước chậu rửa chén 1 hố phổ biến nhất
 2. Kích thước chậu rửa bát đơn có bàn phổ biến nhất
 3. Kích thước chậu rửa chén - Kích thước chậu rửa bát 2 hố phổ biến nhất
 4. Kích thước chậu rửa chén - Bát đôi có bàn phổ biến nhất
 5. Kích thước chậu rửa bát Blanco
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco có bàn
 6. Kích thước chậu rửa bát Henry
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Henry
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Henry có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Henry
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Henry có bàn
 7. Kích thước chậu rửa bát Teka
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Teka
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Teka có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Teka
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Teka có bàn
 8. Kích thước chậu rửa bát Hafele
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele có bàn
 9. Kích thước chậu rửa bát Topy
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Topy
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Topy có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Topy
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Topy có bàn
 10. Kích thước chậu rửa bát Malloca
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca có bàn
 11. Kích thước chậu rửa bát Sobisung
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn
 12. Kích thước chậu rửa bát Cariny
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny có bàn
 13. Kích thước chậu rửa bát Tân Á
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn
 14. Thông tắc chậu rửa bát
 15. Bảng Giá thông tắc chậu rửa bát
 16. Toàn Phúc chuyên thi công - Lắp đặt chậu rửa bát
 17. Toàn Phúc chuyên sửa chữa - bảo trì chậu rửa bát

Kích thước chậu rửa bát đơn - Kích thước chậu rửa chén 1 hố phổ biến nhất

Khi chúng ta mua chậu rửa, điều đầu tiên cần thiết nhất là, biết về thông số kích thước sản phẩm. Biết được kích thước chậu rửa chúng tam mới mua đúng sản phẩm, phù hợp với diệ tích hiện có.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn khoảng 70 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn khoảng 500 × 400 × 160mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn khoảng 600 × 500 × 220mm. 

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Xem Thêm: Sửa ống nước

Kích thước chậu rửa bát đơn có bàn phổ biến nhất

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 70 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 800 × 500 × 220mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa chén - Kích thước chậu rửa bát 2 hố phổ biến nhất

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi khoảng 80 - 240mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi khoảng 480 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi khoảng 800 × 500 × 240mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa chén - Bát đôi có bàn phổ biến nhất

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 80 - 240mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 800 - 1160mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 1160 × 500 × 240mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chậu rửa chén - Bát đôi có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát của những thương hiệu hàng đầu

Kích thước chậu rửa bát Blanco

Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 70 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 600 × 500 × 193mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát Blanco, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 70 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 800 × 500 × 193mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Blanco có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 80 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 500 - 860mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 860 × 500 × 220mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Blanco, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 80 - 240mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 1160 × 500 × 220mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Blanco có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Henry

Kích thước chậu rửa bát đơn Henry

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Henry khoảng 80 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Henry khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Henry khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Henry khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Henry khoảng 600 × 450 × 220mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Henry có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 80 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 400 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 850 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Henry có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Henry

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Henry khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Henry khoảng 480 - 820mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Henry khoảng 400 - 450mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Henry khoảng 820 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Henry, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Henry có bàn

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Henry có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Henry có bàn khoảng 400 - 450mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Henry có bàn khoảng 1000 × 450 × 190mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Henry có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Teka

Kích thước chậu rửa bát đơn Teka

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Teka khoảng 80 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Teka khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Teka khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Teka khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Teka khoảng 600 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Teka có bàn

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 400 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 850 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Teka có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Teka

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Teka khoảng 90 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Teka khoảng 480 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Teka khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Teka khoảng 850 × 450 × 193mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Teka, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm. 

Kích thước chậu rửa bát đôi Teka có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 90 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 1000 × 450 × 193mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Teka có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Hafele

Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 80 - 210mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 400 - 620mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 620 × 450 × 210mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 80 - 210mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 800 × 450 × 210mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Hafele có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 450 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 850 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Hafele, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 800 - 1100mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 1100 × 450 × 190mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Hafele có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Topy

Kích thước chậu rửa bát đơn Topy

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Topy khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Topy khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Topy khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Topy khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Topy khoảng 600 × 500 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Topy có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 400 - 860mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 860 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Topy có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Topy

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Topy khoảng 90 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Topy khoảng 450 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Topy khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Topy khoảng 850 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Topy, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Topy có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Topy có bàn khoảng 90 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Topy có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Topy có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Topy khoảng 1000 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Topy có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Malloca

Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 80 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 600 × 500 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 80 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 400 - 820mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 820 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Malloca có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 90 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 450 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 850 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Malloca, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 90 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 800 - 1160mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 1160 × 450 × 200mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Malloca có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Sobisung

Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 80 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 400 - 620mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 620 × 500 × 242mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 80 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 800 × 450 × 242mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 90 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 450 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 800 × 450 × 242mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Sobisung, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 90 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 800 - 1100mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 1100 × 450 × 242mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Sobisung có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Cariny

Chậu rửa bát Cariny có những loại và kích thước sau

Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 80 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 400 - 620mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 620 × 500 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 80 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 800 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Cariny có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 450 - 780mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 780 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Cariny, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 800 - 980mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 980 × 450 × 190mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Cariny có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Tân Á

Chậu rửa bát Tân Á có những lại sau

Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 600 × 500 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 400 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 380 - 450mm..

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 850 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Thông tắc chậu rửa bát

Toàn Phúc chúng tôi chuyên thông tắc chậu rửa bát, vối đội thợ chuyên nghiệp đông đông đảo, nhận thông tắc chậu rửa 24h. Chúng tôi nhận thông tắc chậu rửa kể cả ngày lễ và chủ nhật.

Bảng Giá thông tắc chậu rửa bát

Bảng Giá thông tắc chậu rửa bát từ 250 - 500 ngàn tùy thuộc vào độ khó mỗi sản phẩm.

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá được báo chính xác, chi tiết khi khảo sát thực tế.

Giá thông tắc chậu rửa được giảm theo số lượng.

Toàn Phúc chuyên thi công - Lắp đặt chậu rửa bát

Nếu bạn đang có nhu cầu lắp đặt chậu rửa bát, Toàn Phúc là một lựa chọn thông minh của bạn. Chung tôi có đội ngủ kỹ sư chuyên thiết kế, sẵn sàng cho bạn những ý tưởng thay nhất. Mang lại cho bạn sự sang trọng cần thiết.

Làm nổi bật ngôi nhà của bạn, đội thợ thi công chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm hoàn mỹ nhất. Tô điểm bằng những đường nét chuyên nghiệp, thể hiện sự đẳng cấp nếu bạn cần.

Toàn Phúc chuyên sửa chữa - bảo trì chậu rửa bát

Sau thời gian sử dụng chậu rửa bát sẽ xuống cấp, như rỉ nước, các vị trí lắp ghép bị lỏng. Toàn Phúc nhận bảo trì chậu rửa bát tại nhà, đặc biệt khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn sẻ được khảo sát bảo trì miễn phí.

Nếu bạn đang cần sửa chậu rửa bát thì hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi 0936217139 để nhận được dịch vụ tốt nhất.

Mội thông tin về kích thước chậu rửa bát, hay cần thợ sửa chậu rửa bát hãy lên hệ cho chúng tôi, để được các kỹ thuật tư vấn miễn phí nhé.

Đánh giá: 

Điểm 5 /5 dựa vào 1 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá
Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  Danh mục sản phẩm

  Hỗ trợ
  Kỹ thuật 0936 217 139
  Báo giá sắt mỹ thuật Bến Tre liên hệ 0936217139 Toàn Phúc Báo giá sắt mỹ thuật Bến Tre liên hệ 0936217139 Toàn Phúc
  Sắt mỹ thuật Bến Tre được gia công tại Toàn Phúc những sản phẩm nỗi bật: Cổng Sắt mỹ thuật Bến Tre, Lan can, Cầu thang Sắt, Mái hiên Sắt mỹ thuật Bến...
  Sắt mỹ thuật tp hcm – Những ứng dụng trong đời sống liên hệ 0936217139 Sắt mỹ thuật tp hcm – Những ứng dụng trong đời sống liên hệ 0936217139
  Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề Sắt mỹ thuật tp hcm, những sản phẩm của Toàn Phúc như: Cổng Sắt mỹ thuật tp hcm, Lan can Sắt mỹ thuật tp hcm, Cầu thang Sắt...
  Sắt mỹ thuật Sài Gòn – Ứng dụng Sắt mỹ thuật trong đời sống 0936217139 Sắt mỹ thuật Sài Gòn – Ứng dụng Sắt mỹ thuật trong đời sống 0936217139
  Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề Sắt mỹ thuật Sài Gòn, những sản phẩm của Toàn Phúc như: Cổng Sắt mỹ thuật Sài Gòn, Lan can Sắt mỹ thuật Sài Gòn, Cầu...
  TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

  CONG TY TNHH KY THUAT TOAN PHUC

  Số Tài Khoản: 0721000608664

  Ngân Hàng Vietcombank

  Chi Nhánh Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

  THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  Công Ty TNHH Kỹ Thuật Toàn Phúc

  102 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất Quận 12 TP.HCM

  Điện Thoại: 0936217139

  Gmail: kythuatdientoanphuc@gmail.com

  KỸ THUẬT TOÀN PHÚC | Thiết kế bởi: Hpsoft.vn
  Gọi ngay: 0936 217 139