Chat zalo

Hotline

0968199139 / 0968199139
17/10/2021 - 12:20 AMKỹ Thuật Toàn Phúc 321 Lượt xem

Tóm tắt nội dung [Ẩn]

 1. Kích thước chậu rửa bát đơn - Kích thước chậu rửa chén 1 hố phổ biến nhất
 2. Kích thước chậu rửa bát đơn có bàn phổ biến nhất
 3. Kích thước chậu rửa chén - Kích thước chậu rửa bát 2 hố phổ biến nhất
 4. Kích thước chậu rửa chén - Bát đôi có bàn phổ biến nhất
 5. Kích thước chậu rửa bát Blanco
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco có bàn
 6. Kích thước chậu rửa bát Henry
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Henry
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Henry có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Henry
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Henry có bàn
 7. Kích thước chậu rửa bát Teka
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Teka
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Teka có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Teka
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Teka có bàn
 8. Kích thước chậu rửa bát Hafele
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele có bàn
 9. Kích thước chậu rửa bát Topy
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Topy
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Topy có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Topy
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Topy có bàn
 10. Kích thước chậu rửa bát Malloca
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca có bàn
 11. Kích thước chậu rửa bát Sobisung
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn
 12. Kích thước chậu rửa bát Cariny
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny có bàn
  3. Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny
  4. Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny có bàn
 13. Kích thước chậu rửa bát Tân Á
  1. Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á
  2. Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn
 14. Thông tắc chậu rửa bát
 15. Bảng Giá thông tắc chậu rửa bát
 16. Toàn Phúc chuyên thi công - Lắp đặt chậu rửa bát
 17. Toàn Phúc chuyên sửa chữa - bảo trì chậu rửa bát

Kích thước chậu rửa bát đơn - Kích thước chậu rửa chén 1 hố phổ biến nhất

Khi chúng ta mua chậu rửa, điều đầu tiên cần thiết nhất là, biết về thông số kích thước sản phẩm. Biết được kích thước chậu rửa chúng tam mới mua đúng sản phẩm, phù hợp với diệ tích hiện có.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn khoảng 70 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn khoảng 500 × 400 × 160mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn khoảng 600 × 500 × 220mm. 

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Xem Thêm: Sửa ống nước

Kích thước chậu rửa bát đơn có bàn phổ biến nhất

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 70 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn có bàn khoảng 800 × 500 × 220mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa chén - Kích thước chậu rửa bát 2 hố phổ biến nhất

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi khoảng 80 - 240mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi khoảng 480 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi khoảng 800 × 500 × 240mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa chén - Bát đôi có bàn phổ biến nhất

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 80 - 240mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 800 - 1160mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi có bàn khoảng 1160 × 500 × 240mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chậu rửa chén - Bát đôi có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát của những thương hiệu hàng đầu

Kích thước chậu rửa bát Blanco

Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 70 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Blanco khoảng 600 × 500 × 193mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát Blanco, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Blanco có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 70 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Blanco có bàn khoảng 800 × 500 × 193mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Blanco có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 80 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 500 - 860mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Blanco khoảng 860 × 500 × 220mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Blanco, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Blanco có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 80 - 240mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Blanco có bàn khoảng 1160 × 500 × 220mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Blanco có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Henry

Kích thước chậu rửa bát đơn Henry

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Henry khoảng 80 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Henry khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Henry khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Henry khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Henry khoảng 600 × 450 × 220mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Henry có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 80 - 220mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 400 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Henry có bàn khoảng 850 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Henry có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Henry

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Henry khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Henry khoảng 480 - 820mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Henry khoảng 400 - 450mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Henry khoảng 820 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Henry, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Henry có bàn

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Henry có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Henry có bàn khoảng 400 - 450mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Henry có bàn khoảng 1000 × 450 × 190mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Henry có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Teka

Kích thước chậu rửa bát đơn Teka

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Teka khoảng 80 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Teka khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Teka khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Teka khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Teka khoảng 600 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Teka có bàn

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 400 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Teka có bàn khoảng 850 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Teka có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Teka

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Teka khoảng 90 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Teka khoảng 480 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Teka khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Teka khoảng 850 × 450 × 193mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Teka, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm. 

Kích thước chậu rửa bát đôi Teka có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 90 - 193mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Teka có bàn khoảng 1000 × 450 × 193mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Teka có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Hafele

Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 80 - 210mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 400 - 620mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Hafele khoảng 620 × 450 × 210mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Hafele có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 80 - 210mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Hafele có bàn khoảng 800 × 450 × 210mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Hafele có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 450 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Hafele khoảng 850 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Hafele, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Hafele có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 800 - 1100mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Hafele có bàn khoảng 1100 × 450 × 190mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Hafele có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Topy

Kích thước chậu rửa bát đơn Topy

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Topy khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Topy khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Topy khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Topy khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Topy khoảng 600 × 500 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Topy có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 400 - 860mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Topy có bàn khoảng 860 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Topy có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Topy

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Topy khoảng 90 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Topy khoảng 450 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Topy khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Topy khoảng 850 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Topy, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Topy có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Topy có bàn khoảng 90 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Topy có bàn khoảng 800 - 1000mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Topy có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Topy khoảng 1000 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Topy có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Malloca

Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 80 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 500 × 400 × 160mm. 

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Malloca khoảng 600 × 500 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Malloca có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 80 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 400 - 820mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Malloca có bàn khoảng 820 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Malloca có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 90 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 450 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Malloca khoảng 850 × 450 × 200mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Malloca, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Malloca có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 90 - 200mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 800 - 1160mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Malloca có bàn khoảng 1160 × 450 × 200mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Malloca có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Sobisung

Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 80 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 400 - 620mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Sobisung khoảng 620 × 500 × 242mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 80 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn khoảng 800 × 450 × 242mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Sobisung có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 90 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 450 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Sobisung khoảng 800 × 450 × 242mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Sobisung, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 90 - 242mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 800 - 1100mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Sobisung có bàn khoảng 1100 × 450 × 242mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Sobisung có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Cariny

Chậu rửa bát Cariny có những loại và kích thước sau

Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 80 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 400 - 620mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Cariny khoảng 620 × 500 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Cariny có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 80 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 400 - 800mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 380 - 450mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Cariny có bàn khoảng 800 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Cariny có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 450 - 780mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 400 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Cariny khoảng 780 × 450 × 190mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Cariny, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đôi Cariny có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 90 - 190mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 800 - 980mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 450 - 500mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đôi Cariny có bàn khoảng 980 × 450 × 190mm, (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa chén - Bát đôi Cariny có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát Tân Á

Chậu rửa bát Tân Á có những lại sau

Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 400 - 600mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 380 - 500mm.

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Tân Á khoảng 600 × 500 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Kích thước chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 80 - 212mm, (Đơn vị mm).

Kích thước chiều dài chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 400 - 850mm.

Kích thước chiều rộng chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 380 - 450mm..

Kích thước hố trong chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 500 × 400 × 160mm.

Kích thước ngoài chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn khoảng 850 × 450 × 212mm (Dài × Rộng × Cao).

Kích thước chiều cao gắn ống xả chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ ống D = Ø60, là 620mm.

Kích thước chiều cao gắn ống cấp chờ âm tường, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ co đồng D = Ø21, là 720mm.

Kích thước chiều cao bắn vít âm tường bắt chậu rửa, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến tim lỗ vít D = Ø10, là khoảng 800 - 850mm.

Kích thước chiều cao chậu rửa bát đơn Tân Á có bàn, tính trong khoảng sàn hoàn thiện lên đến điểm cao nhất là khoảng 850 - 900mm.

Thông tắc chậu rửa bát

Toàn Phúc chúng tôi chuyên thông tắc chậu rửa bát, vối đội thợ chuyên nghiệp đông đông đảo, nhận thông tắc chậu rửa 24h. Chúng tôi nhận thông tắc chậu rửa kể cả ngày lễ và chủ nhật.

Bảng Giá thông tắc chậu rửa bát

Bảng Giá thông tắc chậu rửa bát từ 250 - 500 ngàn tùy thuộc vào độ khó mỗi sản phẩm.

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá được báo chính xác, chi tiết khi khảo sát thực tế.

Giá thông tắc chậu rửa được giảm theo số lượng.

Toàn Phúc chuyên thi công - Lắp đặt chậu rửa bát

Nếu bạn đang có nhu cầu lắp đặt chậu rửa bát, Toàn Phúc là một lựa chọn thông minh của bạn. Chung tôi có đội ngủ kỹ sư chuyên thiết kế, sẵn sàng cho bạn những ý tưởng thay nhất. Mang lại cho bạn sự sang trọng cần thiết.

Làm nổi bật ngôi nhà của bạn, đội thợ thi công chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm hoàn mỹ nhất. Tô điểm bằng những đường nét chuyên nghiệp, thể hiện sự đẳng cấp nếu bạn cần.

Toàn Phúc chuyên sửa chữa - bảo trì chậu rửa bát

Sau thời gian sử dụng chậu rửa bát sẽ xuống cấp, như rỉ nước, các vị trí lắp ghép bị lỏng. Toàn Phúc nhận bảo trì chậu rửa bát tại nhà, đặc biệt khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn sẻ được khảo sát bảo trì miễn phí.

Nếu bạn đang cần sửa chậu rửa bát thì hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi 0936217139 để nhận được dịch vụ tốt nhất.

Mội thông tin về kích thước chậu rửa bát, hay cần thợ sửa chậu rửa bát hãy lên hệ cho chúng tôi, để được các kỹ thuật tư vấn miễn phí nhé.

Đánh giá: 

Điểm 5 /5 dựa vào 1 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá
Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:

Bình luận:

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ
Kỹ thuật 0936 217 139
Máy sấy thăng hoa gia đình Máy sấy thăng hoa gia đình
Toàn Phúc chuyên sản xuất máy sấy thăng hoa gia đình, quý khách hàng có nhu cầu mua bán máy sấy, đặt hàng liên hệ: 0968199139.
Máy sấy thăng hoa mini giá rẻ Máy sấy thăng hoa mini giá rẻ
Toàn Phúc chuyên sản xuất máy sấy thăng hoa mini, quý khách hàng có nhu cầu mua bán máy sấy, đặt hàng liên hệ: 0968199139.
Giá máy sấy thăng hoa công nghiệp Giá máy sấy thăng hoa công nghiệp
Toàn Phúc chuyên sản xuất máy sấy thăng hoa công nghiệp, quý khách hàng có nhu cầu mua bán máy sấy, đặt hàng liên hệ: 0968199139.
Cho thuê tivi tại Tphcm Cho thuê tivi tại Tphcm
Toàn Phúc chuyên cho thuê tivi tại Tphcm, hình thức cho thuê tivi cung cấp đầy đủ chủng loại & kích cỡ: từ 32 inch đến 86 inch, Những màn hình to hơn liên hệ trược...
Sửa Tivi Tại Nhà TP. HCM Sửa Tivi Tại Nhà TP. HCM
Sửa tivi tại nhà là dùng cho sửa tivi tận nhà cho đông đảo gia đình tại khu vực TPHCM, sở hữu chức vụ tư vấn chớp nhoáng, khắc phục toàn bộ lỗi về các mẫu...
Thi công đèn Led tủ bếp Thi công đèn Led tủ bếp
Thi công đèn LED cho tủ bếp trình diện không những giúp chế tạo ra một điều đặc biệt cho bề mặt buồng khách người thân. Nhiều hơn diễn đạt sở thích hoặc...
Cách bố trí các góc trong lớp học mầm non Cách bố trí các góc trong lớp học mầm non
Cách bố trí các góc trong lớp học mầm non, bí quyết điều chỉnh đầy đủ góc trong lớp học măng non, thì các góc chơi luôn là nơi, khiến cho khêu gợi niềm đắm...
Thi công đèn LED cho tủ rượu tp hcm Thi công đèn LED cho tủ rượu tp hcm
Thi công đèn LED cho tủ rượu trưng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh bày không những làm cho chế tạo ra điểm nổi bật cho dung tích phòng tiếp khách người thân, bên cạnh...
Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Cần Giờ Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Cần Giờ
Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Cần Giờ, tưới tự đông, là hệ thống tưới, mà chỉ cần một cái chạm nhẹ là khu vườn của bạn được nước đầy...
Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Củ Chi Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Củ Chi
Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Củ Chi, tuoi thanh long tu dong, là hệ thống tưới, mà chỉ cần một cái chạm nhẹ là khu vườn của bạn được nước đầy...
Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Bình Chánh Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Bình Chánh
Hệ thống tưới tự động thông minh Huyện Bình Chánh, tuoi phun tu dong, là hệ thống tưới, mà chỉ cần một cái chạm nhẹ là khu vườn của bạn được nước đầy...
Băng Tải Là Gì? - Những Ứng Dụng Của Băng Tải Băng Tải Là Gì? - Những Ứng Dụng Của Băng Tải
Băng tải hay còn gọi băng chuyền là một thiết bị được Kỹ Thuật Toàn Phúc chế tạo dùng vận chuyển, chuyền tải vật liệu, hàng hóa tự động với tốc độ...
Cung Cấp Máy Bơm Nước tại tphcm Cung Cấp Máy Bơm Nước tại tphcm
Cung Cấp Máy Bơm Nước tại tphcm Trên thị trường hiện thời có rất nhiều khu chợ, công ty bán máy bơm nước, nhìn vào rất khó nhận biết đâu là đại lý chuyên...
CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Cung cấp các thiết bị điện công nghiệp và điện dân dụng Bài viết trên đã chia sẻ cụ thể về khái niệm và nhóm các sản phẩm công nghệ trong tủ điện công...
Khoan tường treo đồ Quận 10 Khoan tường treo đồ Quận 10
Không phải gia đình nào cũng sắm đủ công cụ để khoan tường, bởi Giá bán cũng không hề rẻ. Thợ khoan tường treo đồ Quận 10 chuyên nghiệp hóa, uy tín nhất...
khoan tường treo đồ Quận 11 khoan tường treo đồ Quận 11
Nếu như khách hàng đang phân vân, không biết chọn đơn vị nào bài bản, uy tín trong khoan tường treo đồ Quận 11 thì, hảy nhấc máy gọi cho chúng tôi.
Khoan tường treo đồ tại Quận 12 Khoan tường treo đồ tại Quận 12
Khoan tường treo đồ vật, teo quạt, treo tranh, treo kệ Bảng giá đỡ, vv… Nhằm làm cho không khí sống sinh động, gọn gàng thể hiện cá tính của từng người. Dịch...
Sửa điện nước Mỹ Tho - Tiền Giang Sửa điện nước Mỹ Tho - Tiền Giang
Sửa điện nước Mỹ Tho - Tiền Giang liên hệ: 0968199139 (Toàn Phúc) phục vụ 24/24h, kể cả ngày lễ và chủ nhật tại Tiền Giang. Liên hệ ngay "Toàn Phúc", để được...
Sửa Chữa Máy Năng Lượng Mặt Trời Tiền Giang Sửa Chữa Máy Năng Lượng Mặt Trời Tiền Giang
Chuyên sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời nhanh tại Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang. Sửa bồn nước nóng Đại Thành, Sơn Hà, Ariston, Tân Á, Toàn Mỹ…. Và đa số các...
Thi Công Điện Nước Tiền Giang Thi Công Điện Nước Tiền Giang
Dịch vụ thi công sửa điện nước Mỹ Tho, Tiền Giang uy tín, được cung ứng bởi (Toàn Phúc). Hơn 10 năm kinh nghiệm, đội thợ chuyên nghiệp, phần đông.
Thi công lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang Thi công lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
Mua bán, thi công lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang. Sửa bồn nước nóng Đại Thành, Sơn Hà, Ariston, Tân Á, Toàn Mỹ…. Và...
Thợ sửa ống nước tại Sài Gòn hãy gọi ngay 0936217139 (Toàn Phúc) Thợ sửa ống nước tại Sài Gòn hãy gọi ngay 0936217139 (Toàn Phúc)
Bạn đang cần thợ sửa ống nước tại Sài Gòn hãy gọi ngay 0936217139 – Nhân viên tổng đài sẻ điều thợ gần nhất đến hổ trợ bạn trong thời gian sớm nh...
Kích thước chậu rửa bát phố biến nhất hiện nay liên hệ 0936217139 Kích thước chậu rửa bát phố biến nhất hiện nay liên hệ 0936217139
Thông số, Kích thước chậu rửa bát phố biến nhất hiện nay, liên hệ 0936217139 (Toàn Phúc). Kích thước chậu rửa bát đơn - Kích thước chậu rửa bát đôi thông...
TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH KỲ THUẬT TOÀN PHÚC

Account Number: 0721000608664

Ngân hàng Vietcombank

Chi Nhánh Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Toàn Phúc

102 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất Quận 12 TP.HCM

Điện Thoại: 0936217139

Gmail: kythuatdientoanphuc@gmail.com

KỸ THUẬT TOÀN PHÚC | Thiết kế bởi: Hpsoft.vn
Gọi ngay: 0968199139